Garden of Growth Logo - Hands holding a sphere symbolising care and insight, conveying integrity

— Jak Ti mohu pomoci?

Život není třeba protrpět. Rozhodnutí je v Tvých rukách.

Vydej se se mnou na cestu, na které s každým krokem získáš větší náhled a pocítíš úlevu. Na cestu, která je sama o sobě cílem a na které Ti pomohu nalézt poklady, které Ti pomohou naplno rozvinout Tvůj vlastní životní potenciál.

Vydej se na cestu k uzdravení, růstu a transformaci.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Časté dotazy k psychoterapii

Kdy je pro mě terapie vhodnou volbou?
Plus Icon - Inner Webflow Template

Terapie je obecně vhodná pro každého, kdo se potýká s obtížemi v životě, ale i pro ty, kdo cítí potřebu porozumět sobě a svému místu ve světe. Terapie může být cenným pomocníkem pro každého v různých fázích života. Je nástrojem, který dokáže efektivně podpořit bez ohledu na aktuální životní situaci nebo předchozí zkušenosti. Poskytuje bezpečný prostor pro zkoumání Tvých myšlenek, pocitů a chování pod vedením odborníka.

Vyhledání pomoci terapeuta je známkou síly, nikoliv slabosti. Je to důkaz, že jsi připravený/á vzít život do vlastních rukou a pečovat o své zdraví.

Ať už se cítíš ztracený/á, toužíš po změně, nebo si jen přeješ zlepšit kvalitu svého života, terapie Ti bude podporou na Tvé cestě.

Je online terapie stejně efektivní jako osobní sezení?
Plus Icon - Inner Webflow Template

Online terapie nabízí stejnou úroveň odborné péče a vedení jako terapie osobní, s přidanou výhodou flexibility a pohodlí. Sezení můžeš absolvovat z pohodlí domova nebo kdekoli, kde se cítíš nejlépe, čímž šetříš čas strávený cestováním.

Díky pokrokům v digitálních technologiích a vylepšením bezpečnostních protokolů je online terapie dnes považována za plnohodnotnou alternativu k tradičním terapeutickým sezením. Nejdůležitější je terapeutický vztah (raport) a společně vytvořená cesta, která zůstává efektivní bez ohledu na médium.

Jak se nejlépe připravit na terapeutické sezení?
Plus Icon - Inner Webflow Template

Přistupuj ke každému terapeutickému setkání s otevřenou myslí a připraveností objevovat. Před sezením si můžeš zapsat pocity, myšlenky a témata, na která by ses rád/a blíže podával/a. Můžeš se připravit také tím, že si nastavíš realistická očekávání. Terapie je proces, který vyžaduje čas a první sezení je často jen začátek Tvé cesty.

Sezení je Tvým prostorem, tak přijď takový/á, jaký/á jsi. Autenticky.

Co mohu očekávat v průběhu mého prvního terapeutického sezení?
Plus Icon - Inner Webflow Template

První sezení je zaměřeno na vytvoření základů pro náš terapeutický vztah. Probereme Tvé potřeby i to, co si od terapie slibuješ a čeho by sis přál/a dosáhnout. Já Ti nastíním svůj přístup a jak ti mohu být oporou.

První terapeutické sezení je začátkem naší společné cesty, kde ty řídíš loď svého života a já jsem zde, abych ti poskytla mapu k její navigaci. Naším společným cílem je zajistit, aby ses v průběhu našich sezení cítil/a v bezpečí, vyslyšen/a a nesouzen/a.

Terapie je prostorem, kde můžeš sdílet vše, co potřebuješ bez jakýchkoliv strachů či obav. Kde můžeš být naprosto otevřený/á a upřímný/á. Otevřenost a upřímnost jsou klíčové pro maximalizaci přínosu terapie i pro tvůj osobní růst a sebepoznání.

Jaká témata jsou vhodná na terapii otevřít?
Plus Icon - Inner Webflow Template

Terapeutické sezení je Tvým prostorem pro zkoumání toho, co je pro Tvou pohodu právě teď nejrelevantnější. Může to zahrnovat Tvé myšlenky, emoce, pocity, vztahy, výzvy i cíle.

Ať už jde o emoce, se kterými si nevíš rady, oblasti tvého života, se kterými nejsi spokojen/a, nebo sny, kterých chceš dosáhnout, při našich sezeních je vítáno jakékoliv téma.

Je vše, co si řekneme v průběhu terapie, důvěrné?
Plus Icon - Inner Webflow Template

Ano, samozřejmě. Důvěra je základním kamenem našeho vztahu. Zavazuji se vytvořit bezpečné místo, kde můžeš vyjadřovat své pocity a zkušenosti bez strachu z odsouzení nebo prozrazení. Vše, co sdílíš během našich terapeutických sezení, zůstává naprosto důvěrné.

Zároveň máš Ty jako klient plné právo sdílet jakékoli informace o svých zkušenostech z terapie, pokud si to přeješ. To zahrnuje možnost diskutovat o terapii s rodinou, přáteli nebo kýmkoli, komu důvěřuješ. Je však třeba mít na paměti, že sdílení terapeutických zkušeností s ostatními může mít vliv na Tvůj osobní proces uzdravení.

Například, diskuse o obsahu terapie s blízkými může vést k nevyžádaným radám nebo názorům, a tím ovlivnit Tvůj vlastní pohled na problémy, kterými procházíš. Proto doporučuji pečlivě zvážit, co a s kým se rozhodneš sdílet.Je důležité si být vědom/a potenciálního dopadu sdílení citlivých informací na terapeutický proces.

Jako nezávislý terapeut nejsem vázaná smlouvou se zdravotní pojišťovnou, což znamená, že platbu za mé služby hradíš Ty. Tento přístup mi umožňuje zachovávat větší míru diskrétnosti a soukromí, neboť nemusím žádné informace o klientech sdílet s pojišťovnou. Navíc díky tomu mohu nabídnout rychlejší termíny sezení, obvykle do tří dnů.

Jaké přínosy mohu od terapie očekávat?
Plus Icon - Inner Webflow Template

Psychoterapie obecně otevírá dveře k mnohým přínosům, které postupně proniknout do všech aspektů Tvého života. Můžeš očekávat následující:

 • Zlepšení psychického zdraví a emocionální pohody
 • Zvýšení kvality života a zvýšení celkové životní spokojenosti
 • Rozvoj sebeuvědomění a sebepoznání
 • Zvládání stresu, úzkostí a depresí
 • Posílení sebevědomí a sebedůvěry
 • Zlepšení komunikace a mezilidských vztahů
 • Podpora při řešení traumat, zpracování a integrace minulých zkušeností
 • Zefektivnění strategií při řešení problémů
 • Vyšší psychická odolnost a posílení schopnosti zvládat životní výzvy a emocionální reakce
 • Podpora při dosahování osobních a profesionálních cílů

Tyto výsledky však závisí na tvé aktivní účasti a kvalitě terapeutického vztahu. Naším prvním krokem tedy je vytvořit kvalitní terapeutický vztah, ve které se budeš cítit naprosto bezpečně a uvolněně, abys mohl/a prozkoumávat své nejniternější myšlenky a pocity.

Můj terapeutický přístup se vyznačuje bezpodmínečným přijetím toho, jaký/á jsi a holisticky bere v potaz všechny aspekty Tvého bytí. Je zaměřen na rozvoj vědomí a je integrativní, tedy čerpá z různých psychoterapeutických směrů, ale také ze spirituálních tradic východu.

To nám dává široké spektrum možností, jak reagovat na Tvé aktuální potřeby a umožňuje efektivněji pracovat s emocionálními, mentálními i duchovními dimenzemi tvé osobnosti. Přidané přínosy tohoto přístupu jsou kupříkladu:

 • Postupné zklidňování vtíravých myšlenek a negativních myšlenkových procesů
 • Výrazné snížení intenzity fyzické bolesti
 • Zlepšení fyzického zdraví
 • Efektivnější využití životního potenciálu, vyšší míra seberealizace, jasnější životní vize a smysl života
 • Navázání hlubšího spojení s tělem a s emocemi
 • Integrace těla a mysli - rozvíjení vědomého propojení mezi fyzickým prožíváním a mentálními procesy
 • Hlubší autenticita - opravdové poznání a vyjádření sebe sama, oproštění se od toho, co si druzí myslí
 • Výraznější sebeakceptace - postupné přijetí všech aspektů osobnosti, včetně nedokonalostí a limitů
 • Vědomější rozhodování a práce se záměrem - rozvíjení schopnosti činit volby založené na hlubokém porozumění sobě i světu kolem sebe
 • Šťastnější život v souladu se svou pravou podstatou
Jak dlouho obvykle trvá než se dostaví první výsledky terapie?
Plus Icon - Inner Webflow Template

Časový rámec pro dosažení výsledků terapie se u jednotlivých osob značně liší v závislosti na faktorech, jako je povaha problémů, osobní odhodlání k procesu a četnost sezení. Někteří mohou zaznamenat změny během několika sezení, zatímco u jiných to může trvat déle.

Každý krok na této cestě však přispívá k postupnému zvyšování kvality Tvého života.