Garden of Growth Logo - Hands holding a sphere symbolising care and insight, conveying integrity
PhDr. et Bc. AYA RECHENBURG

Tvůj terapeut a průvodce na
cestě k souladu

Terapie online

life now

Close-up view of peaceful, green moss, symbolising tranquility and growth
Aya Rechenburg - Therapist & counselor in Pargue
MOTTO

Každý má přístup k vnitřní moudrosti. Objev cesty, jak se s ní spojit.

začíná

Tvá cesta

ZJISTIT VÍCE
Icon of a human head with internal stairs leading to a door, representing the exploration of one's inner world for harmony, peace, and insights.

MYSL

Nauč se žít ve svém vnitřním světě v souladu

Přestaň se nechat vláčet nevědomými procesy. Nahlédni do labyrintu svého vnitřního světa, kde myšlenky, emoce a vzpomínky utvářejí Tvou realitu a definují Tvůj životní příběh. Poznej, jak Tvůj vnitřní svět formuje Tvá životní rozhodnutí a objev cesty jak si své vnitřní procesy zvědomit, a tím je aktivně ovlivňovat.


Icon of a woman `s body, symbolising attuning to one's body to discover its wisdom and achieve a balanced life.

TĚLO

Navaž hlubší spojení se svým tělem

Tělesná moudrost je neoddělitelná od naší psychiky, propojena s našimi nejhlubšími emocemi a myšlenkami. To, co cítíš ve svém těle, je přímým odrazem Tvého vnitřního světa a prožívání. Naslouchání tělu a jeho signálům Ti otevírá cestu k hlubšímu pochopení sebe sama. Nauč se rozpoznávat a interpretovat tyto signály jako důležitý nástroj pro Tvůj osobní růst a rozvoj.

Icon of an eye symbolising the soul and its connection to universal consciousness.

DUŠE

Objev moc přítomného okamžiku

Rozšiř hranice svého pole vědomí a poznej sílu, která Tě spojuje s celým vesmírem. Prohlub své porozumění světu a životu a pochop hlubší smysl své existence. Odlož stranou vše, co Tě omezuje, a prozkoumej prostor, kde nejsou Tvé možnosti omezeny ničím jiným než tvým respektem k sobě a druhým.

Icon of a human head with internal stairs leading to a door, representing the exploration of one's inner world for harmony, peace, and insights.

MYSL

Cítíš se, jako bys plul/a v nekonečném moři myšlenek a/nebo emocí, unášen/a bouřlivými vlnami, aniž bys měl/a kormidlo v ruce? Uvědomuješ si, jak Tvé vnitřní zmatky a nejistoty neustále ovlivňují Tvůj každodenní život, vztahy a dokonce i Tvé zdraví?

Mám pro tebe řešení.

Pozvání na objevitelskou cestu k Tvému pravému já, kde společně odhalíme a rozpleteme skryté vzorce a nástrahy Tvé mysli. Ponoř se hlouběji do svého vnitřního světa a osvoboď se od toho, co Tě svazuje. Přibliž se ke své nejhlubší podstatě a otevři dveře moudrosti plné pochopení, odhalení a poznání. Objev, jak můžeš žít vyrovnanější, zdravější a naplněnější život.

Nyní je ten pravý okamžik obrátit stránku a začít kapitolu, ve které krok za krokem kráčíš rozhodněji a vědoměji.

Icon of a woman `s body, symbolising attuning to one's body to discover its wisdom and achieve a balanced life.

TĚLO

Jsi unavený/á a vyčerpaný/á, i když nemáš za sebou náročný den? Ignoruješ drobné signály těla i vlastní pocity, doufaje, že jednoho dne zmizí samy od sebe? Možná se Ti zdá, že to je normální, ale věř mi, že se můžeš cítit mnohem lépe!

Je čas na změnu.

Vydej se mnou na cestu, na které se naučíš naslouchat skryté řeči svého těla. Naladíme se společně na jeho vrozenou moudrost a vydláždíme Ti cestu k omlazení a optimálnímu zdraví. Společně odhalíme potenciál Tvého těla a naučíme se s ním pracovat ve Tvůj prospěch. Otevřou se Ti tak dveře k  životu, kde vitalita a pohoda jdou ruku v ruce.

Vstup do světa, kde rozkvět Tvého těla a mysli není jen snem, ale cestou, kterou si zvolíš. Před Tebou je nový začátek, plný možností a otevřených dveří. Neodkládej to, co můžeš začít dnes. Je čas se o sebe postarat.

Icon of an eye symbolising the soul and its connection to universal consciousness.

DUŠE

Máš pocit, že procházíš životem v režimu auto-pilota, ztracený/á v nepřetržitém proudu myšlenek, emocí a každodenních závazků? Věř mi, že existuje hlubší a významnější způsob bytí. Možná to již tušíš a hledáš cestu k většímu klidu a k prohloubení spojení se sebou, ale nevíš, jakým směrem pokračovat...

Nastal čas se probudit.

Přijmi mé pozvání na cestu za hlubším poznáním toho, kým ve skutečnosti jsi. Ukážu Ti cesty jak se spojit s přítomným okamžikem, jehož prostřednictvím můžeš dojít k pochopení nejen sebe sama, ale i smyslu svého života a jeho účelu. Magické spojení  s přítomností Ti otevře dveře do prostoru, kde se rozpouštějí hranice ega a kde se projevuje neomezený potenciál Tvého vědomí.

Odkryjeme tichou sílu, která ve Tvém nitru rezonuje, a spojíme se s pramennou moudrostí bytí. Dovol si zažít svět, kde je každý okamžik drahocenným darem, kde životní energie pulzuje s každým Tvým dechem. Před Tebou je cesta, která Ti ukáže, jak skvělé může být žít vědomě, plně a v souladu.

Proč zůstávat ve stínu svého života, když můžeš jasně svítit? Nemusíš to odkládat. Objev moc přítomnost a zažij nebe na zemi.

TERAPEUTICKÉ SEZENÍ

Co očekávat

od našeho setkání?

01

Krok za krokem směrem k životu, jaký si zasloužíš

Otevřenost v tvých rukou

Tvůj život, Tvůj příběh, Tvá rozhodnutí. Otevřenost je dveřmi k pokroku. Ty však držíš klíč a rozhoduješ, jak dalece dveře otevřeš.

Autentická setkání

Možnost setkávat se na té nejupřímnější lidské úrovni tvoří ideální půdu pro Tvůj růst a rozkvět.

Smysluplná změna

Objev sílu hluboké trvalé a pozitivní změny, která Ti pomůže nastavit kurz Tvého života a rozšíří jeho rozměr.

Oáza důvěry

Naše sezení jsou prostorem, kde nejsou Tvoje slova souzena, ale slyšena, a kde jsi přijímán/přijímána takový/á, jaký/á jsi.

Porozumění & rozvoj

Naším společným cílem je pochopit Tvůj svět a životní příběh, abychom mohli objevit nové perspektivy a možnosti pro Tvůj růst a rozvoj.

Sezení na míru

S Tebou, pro Tebe, v Tvém tempu. Naše společná sezení jsou přizpůsobena Tvému momentálnímu stavu, energii i Tvým aktuálním potřebám.

tree
Foods on the table
Fresh Leaves
corner sets
02

Tempem, které Ti vyhovuje

Personalizovaná Terapie

V personalizované terapii je klíčovým prvkem hluboké pochopení a respektování Tvé jedinečnosti. Tvůj životní příběh a osobní zkušenosti jsou vodítkem k tvorbě terapeutického plánu, který je přizpůsoben Tvým aktuálním potřebám, cílům a vizím.

V průběhu terapie tento plán může být aktualizován, aby co nejlépe odpovídal Tvým měnícím se potřebám.

Terapeutický přístup na míru

Terapeutický přístup je citlivě přizpůsoben Tvé aktuální situaci a potřebám. To umožňuje dynamicky reagovat na proměnlivé aspekty Tvého života. Cílem je poskytnout Ti bezpečné prostředí, ve kterém můžeš růst a rozvíjet se podle vlastního tempa.

Přístup je vždy empatický a podpůrný, s důrazem a ohledem na originalitu Tvé cesty.

Aktivní účast v terapeutickém procesu

V terapii je Tvá aktivní účast zásadní. Čím vyšší je Tvá účast a zapojení, tím intenzivnější a efektivnější je proces uzdravení a osobního růstu.

Frekvence Sezení

Frekvence našich setkání hraje důležitou roli v Tvém terapeutickém procesu. Ačkoliv konečné rozhodnutí o frekvenci setkání je plně v Tvých rukou, obvykle doporučuji setkání jednou týdně jako efektivní způsob, jak zajistit kontinuitu a dostatečnou podporu v průběhu terapie.

Toto pravidelné schéma umožňuje dostatečný čas pro reflexi a integraci mezi jednotlivými sezeními. V průběhu terapie budeme společně sledovat Tvůj pokrok a přizpůsobíme frekvenci setkání tak, aby odpovídala Tvé aktuální situaci.

Clients - Inner Webflow Template
Clients - Inner Webflow Template
Clients - Inner Webflow Template
Clients - Inner Webflow Template

See what our clients say

''Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique."

Clients - Inner Webflow Template
Paul Hanks
Company Name

''Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique."

Clients - Inner Webflow Template
Josh Willians
Company Name

''Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique."

Clients - Inner Webflow Template
Emilly Stone
Company Name
Left Arrow - Inner Webflow Template
Right Arrow - Inner Webflow Template
Clients - Inner Webflow Template
Clients - Inner Webflow Template
Clients - Inner Webflow Template
Clients - Inner Webflow Template

Vše, co potřebuješ vědět o terapii

Kdy je pro mě terapie vhodnou volbou?
Plus Icon - Inner Webflow Template

Terapie je obecně vhodná pro každého, kdo se potýká s obtížemi v životě, ale i pro ty, kdo cítí potřebu porozumět sobě a svému místu ve světe. Terapie může být cenným pomocníkem pro každého v různých fázích života. Je nástrojem, který dokáže efektivně podpořit bez ohledu na aktuální životní situaci nebo předchozí zkušenosti. Poskytuje bezpečný prostor pro zkoumání Tvých myšlenek, pocitů a chování pod vedením odborníka.

Vyhledání pomoci terapeuta je známkou síly, nikoliv slabosti. Je to důkaz, že jsi připravený/á vzít život do vlastních rukou a pečovat o své zdraví.

Ať už se cítíš ztracený/á, toužíš po změně, nebo si jen přeješ zlepšit kvalitu svého života, terapie Ti bude podporou na Tvé cestě.

Je online terapie stejně efektivní jako osobní sezení?
Plus Icon - Inner Webflow Template

Online terapie nabízí stejnou úroveň odborné péče a vedení jako terapie osobní, s přidanou výhodou flexibility a pohodlí. Sezení můžeš absolvovat z pohodlí domova nebo kdekoli, kde se cítíš nejlépe, čímž šetříš čas strávený cestováním.

Díky pokrokům v digitálních technologiích a vylepšením bezpečnostních protokolů je online terapie dnes považována za plnohodnotnou alternativu k tradičním terapeutickým sezením. Nejdůležitější je terapeutický vztah (raport) a společně vytvořená cesta, která zůstává efektivní bez ohledu na médium.

Jak se nejlépe připravit na terapeutické sezení?
Plus Icon - Inner Webflow Template

Přistupuj ke každému terapeutickému setkání s otevřenou myslí a připraveností objevovat. Před sezením si můžeš zapsat pocity, myšlenky a témata, na která by ses rád/a blíže podával/a. Můžeš se připravit také tím, že si nastavíš realistická očekávání. Terapie je proces, který vyžaduje čas a první sezení je často jen začátek tvé cesty.

Sezení je Tvým prostorem, tak přijď takový/á, jaký/á jsi. Autenticky.

Co mohu očekávat v průběhu mého prvního terapeutického sezení?
Plus Icon - Inner Webflow Template

První sezení je zaměřeno na vytvoření základů pro náš terapeutický vztah. Probereme Tvé potřeby i to, co si od terapie slibuješ a čeho by sis přál/a dosáhnout. Já Ti nastíním svůj přístup a jak ti mohu být oporou.

První terapeutické sezení je začátkem naší společné cesty, kde ty řídíš loď svého života a já jsem zde, abych ti poskytla mapu k její navigaci. Naším společným cílem je zajistit, aby ses v průběhu našich sezení cítil/a v bezpečí, vyslyšen/a a nesouzen/a.

Terapie je prostorem, kde můžeš sdílet vše, co potřebuješ bez jakýchkoliv strachů či obav. Kde můžeš být naprosto otevřený/á a upřímný/á. Otevřenost a upřímnost jsou klíčové pro maximalizaci přínosu terapie i pro tvůj osobní růst a sebepoznání.

Jaká témata jsou vhodná na terapii otevřít?
Plus Icon - Inner Webflow Template

Terapeutické sezení je Tvým prostorem pro zkoumání toho, co je pro Tvou pohodu právě teď nejrelevantnější. Může to zahrnovat Tvé myšlenky, emoce, pocity, vztahy, výzvy i cíle.

Ať už jde o emoce, se kterými si nevíš rady, oblasti tvého života, se kterými nejsi spokojen/a, nebo sny, kterých chceš dosáhnout, při našich sezeních je vítáno jakékoliv téma.

Je vše, co si řekneme v průběhu terapie, důvěrné?
Plus Icon - Inner Webflow Template

Ano, samozřejmě. Důvěra je základním kamenem našeho vztahu. Zavazuji se vytvořit bezpečné místo, kde můžeš vyjadřovat své pocity a zkušenosti bez strachu z odsouzení nebo prozrazení. Vše, co sdílíš během našich terapeutických sezení, zůstává naprosto důvěrné.

Zároveň máš Ty jako klient plné právo sdílet jakékoli informace o svých zkušenostech z terapie, pokud si to přeješ. To zahrnuje možnost diskutovat o terapii s rodinou, přáteli nebo kýmkoli, komu důvěřuješ. Je však třeba mít na paměti, že sdílení terapeutických zkušeností s ostatními může mít vliv na Tvůj osobní proces uzdravení.

Například, diskuse o obsahu terapie s blízkými může vést k nevyžádaným radám nebo názorům, a tím ovlivnit Tvůj vlastní pohled na problémy, kterými procházíš. Proto doporučuji pečlivě zvážit, co a s kým se rozhodneš sdílet.

Je důležité si být vědom/a potenciálního dopadu sdílení citlivých informací na terapeutický proces.

Jako nezávislý terapeut nejsem vázaná smlouvou se zdravotní pojišťovnou, což znamená, že platbu za mé služby hradíš Ty. Tento přístup mi umožňuje zachovávat větší míru diskrétnosti a soukromí, neboť nemusím  žádné informace o klientech sdílet s pojišťovnou. Navíc díky tomu mohu nabídnout rychlejší termíny sezení, obvykle do tří dnů.

Jaké přínosy mohu od terapie očekávat?
Plus Icon - Inner Webflow Template

Psychoterapie obecně nabízí řadu klíčových přínosů pro osobní rozvoj, mentální zdraví a mezilidské vztahy. Zde jsou některé z nich:

 • Zlepšení psychického zdraví a emocionální pohody
 • Podpora při řešení traumat, zpracování a integrace minulých zkušeností
 • Rozvoj sebeuvědomění a sebepoznání
 • Zvládání stresu, úzkostí a depresí
 • Posílení sebevědomí a sebedůvěry
 • Zlepšení komunikace a mezilidských vztahů
 • Streamlining strategies for problem-solving
 • Increased psychological resilience and strengthened ability to handle life challenges and emotional responses
 • Enhancing the quality of life and overall life satisfaction
 • Support in achieving personal and professional goals

Tyto výsledky však závisí na tvé aktivní účasti a kvalitě terapeutického vztahu. Naším prvním krokem tedy je proto vytvoření kvalitní ho terapeutického vztahu, ve které se budeš cítit naprosto bezpečně a uvolněně, abys mohl/a prozkoumávat své nejniternější myšlenky a pocity.

Můj terapeutický přístup se vyznačuje bezpodmínečným přijetím toho, jaký/á jsi a holisticky bere v potaz všechny aspekty Tvého bytí. Je zaměřen na rozvoj vědomí a je integrativní, tedy čerpá z různých psychoterapeutických směrů, ale také ze spirituálních tradic východu.

To nám dává široké spektrum možností, jak reagovat na Tvé aktuální potřeby a umožňuje efektivněji pracovat s emocionálními, mentálními i duchovními dimenzemi tvé osobnosti. Přidané přínosy tohoto přístupu jsou kupříkladu:

 • Postupné zklidňování vtíravých myšlenek a negativních myšlenkových procesů
 • Výrazné snížení intenzity fyzické bolesti
 • Zlepšení fyzického zdraví
 • Efektivnější využití životního potenciálu, vyšší míra seberealizace, jasnější životní vize a smysl života
 • Navázání hlubšího spojení s tělem a s emocemi
 • Integrace těla a mysli - rozvíjení vědomého propojení mezi fyzickým prožíváním a mentálními procesy
 • Hlubší autenticita - opravdové poznání a vyjádření sebe sama a bez ohledu na to, co si myslí ostatní
 • Výraznější sebeakceptace - postupné přijetí všech aspektů osobnosti, včetně nedokonalostí a limitů
 • Šťastnější život v souladu se svou pravou podstatou
 • Vědomější rozhodování a práce se záměrem - rozvíjení schopnosti činit volby založené na hlubokém porozumění sobě i světu kolem sebe
Jak dlouho obvykle trvá než se dostaví první výsledky terapie?
Plus Icon - Inner Webflow Template

Časový rámec pro dosažení výsledků terapie se u jednotlivých osob značně liší v závislosti na faktorech, jako je povaha problémů, osobní odhodlání k procesu a četnost sezení. Někteří mohou zaznamenat změny během několika sezení, zatímco u jiných to může trvat déle.

Každý krok na této cestě však přispívá k postupnému zvyšování kvality Tvého života.