Prohlášení o ochraně údajů podle GDPR

I. JMÉNO A ADRESA ODPOVĚDNÉ OSOBY

Odpovědná osoba ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů a jiných právních předpisů členských států o ochraně dat, jakož i jiných nařízení o ochraně údajů, je:

Alena Rechenburg

Návršní 1342

Kamenice

251 68

Tel.: +0420739373481

E-mail: aya@gardenofgrowth.net

Webová stránka: www.gardenofgrowth.com

I. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ DAT

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme pouze tehdy, když je to nezbytné pro zajištění funkční webové stránky, jakož i našeho obsahu a služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka se uplatňuje v případech, kdy předchozí souhlas nelze získat z faktických důvodů a zpracování dat povoluje zákon.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas dotčené osoby ke zpracování osobních údajů, článek 6 odst. 1 písm. nařízení EU o obecné ochraně údajů (GDPR) jako právní základ.

Při zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je dotyčná osoba stranou, článek 6 odst. 1 písm. b GDPR jako právní základ. Platí to i pro zpracování, které jsou potřebné k provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléhá naše společnost, článek 6 odst. 1 písm. c GDPR jako právní základ.

V případě, že si zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, článek 6 odst. 1 písm. d GDPR slouží jako právní základ.

Pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad předchozím zájmem, článek 6 odst. 1 písm. f GDPR jako právní základ pro zpracování.

3. Vymazání údajů a trvání uložení

Jakmile přestane platit účel uchovávání, osobní údaje dotčené osoby se vymažou nebo zablokují. Uskladnění se může uskutečnit také tehdy, jestliže to evropský nebo vnitrostátní zákonodárce ustanovil v nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech EU, kterým podléhá odpovědná osoba. Údaje se rovněž zablokují nebo odstraní, pokud uplyne lhůta pro uchovávání předepsána uvedenými normami, pokud není nutné další uchovávání údajů pro účely uzavření nebo splnění smlouvy.

4, Práva na opravu a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

III. POSKYTOVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A VYTVÁŘENÍ PROTOKOLOVÉHO SOUBORU

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém přístupu na naši webovou stránku náš systém automaticky zaznamená údaje a informace z počítačového systému přistupujícího počítače.

Shromažďují se tyto údaje:

 • Informace o typu prohlížeče a použité verzi
 • Operační systém uživatele
 • Poskytovatel internetových služeb uživatele
 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky, z nichž uživatelský systém přichází na naši webovou stránku
 • Webové stránky, ke kterým má uživatel přístup přes náš web

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uložení dat je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Your information’s security is important to us. https://gardenofgrowth.net utilizes a range of security measures to prevent the misuse, loss, or alteration of the information you have given us. However, because we cannot guarantee the security of the information you provide us, you must access our service at your own risk.

Garden of Growth is not responsible for the performance of websites operated by third parties or your interactions with them. When you leave this website, we recommend you review the privacy practices of other websites you interact with and determine the adequacy of those practices.

4. Trvání skladování

Údaje se vymažou, jakmile již nebude nezbytné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů za účelem poskytnutí webové stránky je to tak po ukončení příslušného zasedání.

5. Opoziční a odvolací možnosti

Sběr údajů pro účely poskytování webové stránky a uchovávání dat v protokolových souborech je naprosto nezbytný pro fungování webové stránky. Uživatel tedy nemá možnost namítat.

IV. POUŽITÍ COOKIES

1.a) Popis a rozsah zpracování údajů

Naše webová stránka používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovém prohlížeči v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá webovou stránku, do operačního systému uživatele se může uložit soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje přehlednou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Používáme cookies, aby se náš web stal uživatelsky příjemnějším. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby byl volající prohlížeč identifikován i po změně stránky.

V cookies se ukládají a přenášejí následující údaje:

 • Položky v nákupním košíku
 • Přihlašovací informace
 • Na naší webové stránce také používáme soubory cookie, které umožňují analýzu chování uživatelů při surfování.

Tímto způsobem je možné přenášet následující údaje:

 • Zadané hledané výrazy
 • Frekvence zobrazení stránky
 • Používání funkcí webových stránek

Takto získané údaje o uživatelích se pseudonymizujú pomocí technických opatření. Proto již není možné předat údaje přístupovému uživateli. Údaje se uchovávají spolu s dalšími osobními údaji uživatelů.

Při otevření našich webových stránek informační lišta informuje uživatele o použití souborů cookie pro účely analýzy a odkazuje je na toto prohlášení o ochraně dat. V této souvislosti existuje i poznámka o tom, jak lze zabránit ukládání souborů cookie v nastavení prohlížeče.

1.b) Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR.

1.c) Účel zpracování údajů

Účelem použití technicky potřebných souborů cookie je zjednodušit používání webových stránek pro uživatele. Některé funkce naší webové stránky nemohou být nabízeny bez použití cookies. Proto je třeba, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Potřebujeme cookies pro následující aplikace:

 • Nákupní vozík
 • Přijetí nastavení jazyka
 • Zapamatování hledaných výrazů

Údaje uživatele shromážděné prostřednictvím technicky potřebných souborů cookies se nepoužívají na vytváření profilů uživatelů.

Analytické soubory cookie se používají ke zlepšení kvality naší webové stránky a jejího obsahu. Prostřednictvím analýzy cookies se dozvíme, jak se web používá, a tedy můžeme neustále optimalizovat naši nabídku.

1.d) Doba uložení, námitky a možnosti odstranění

Soubory cookie se ukládají v počítači uživatele a odtud se přenášejí na naši webovou stránku. Jako uživatel proto máte úplnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos cookies. Cookies, které již byly uloženy, můžete kdykoli odstranit. To se dá provést i automaticky. Pokud jsou cookies deaktivovány pro naši webovou stránku, nebude možné plně využívat všechny funkce webové stránky.

V. NEWSLETTER

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Můžete se přihlásit k odběru bezplatného informačního bulletinu na našem webu. Při registraci k odběru novinek se nám přenášejí údaje ze vstupní stránky.

 • Příjmení
 • Emailová adresa

Následující údaje se shromažďují i při registraci:

 • IP adresa volajícího počítače
 • Datum a čas registrace

Při zpracování dat se váš souhlas získá během procesu registrace a odkazuje se na toto prohlášení o ochraně dat.

Pokud dostaneme vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby a nemáte vůči nim námitky, vyhrazujeme si právo pravidelně vám posílat nabídky z naší nabídky podobných produktů, které již byly zakoupeny z naší nabídky.

Subscript